ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង

សាន់ដុងហ្សីហួបំពង់ឧស្សាហកម្មខូអិលធីឌី

អាស័យដ្ឋាន

ឃុំហ្វាងអានស្រុកហ្វាងហ្សីទីក្រុងវៃហ្វាងខេត្តសានទុងប្រទេសចិន លេខកូដតំបន់ :: 262113

ទូរស័ព្ទ

+៨៦-៥៣៦-៧៩២៩១១៩
+៨៦-១៥៨៥៣៦៩៤១៥៦
+៨៦-១៨៩៥៣៦១៥១៩១

ម៉ោង

ច័ន្ទ-សុក្រ៖ ៩ ព្រឹកដល់ ៦ ល្ងាច
ថ្ងៃសៅរ៍, អាទិត្យ៖ បិទ

សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះហើយផ្ញើមកយើង